ANBEFALING: “Biodiversitet: Sådan skaber vi en rigere natur”

Hvis jeg skulle anbefale blot én fagbog, man burde købe og læse, så skulle det være Mona Klippenbergs og Michael Stoltzes “Biodiversitet: Sådan skaber vi en rigere natur”, der udkommer den 10. august.

Bogen er ikke opløftende læsning, og man svæver ikke på en munter, lyserød sky gennem de 270 sider. Der skæres ind til benet, og man får råt for usødet at vide, at naturen er i krise og har brug for hjælp. En stor del af arterne i den danske natur mangler levesteder og er i fare for at forsvinde, fordi vi som mennesker optager mere og mere plads og udnytter landet stadig mere intensivt. Næsten 62% af Danmarks samlede areal er udlagt til landbrugsjord, og cirka 25% udgøres af by- og infrastruktur. Det er 87% af Danmarks areal, der ikke er natur. Ikke vild og frodig natur, i hvert fald.

Dette betyder, at naturen har det dårligt i Danmark! I bogen giver Klippenberg og Stoltze en række idéer til, hvordan man kan være med til at genskabe noget af den mangfoldighed af liv, der engang fandtes. Og det begynder altid hos én selv!

De peger på 20 forskellige indsatsområder, så enhver vil kunne finde noget at bidrage med for at øge biodiversiteten i ens nærområder; fra simple gøremål i egen have til genoprettelse af større sammenhængende arealer med vild natur.

Man vil blandt andet kunne læse om, hvorfor gødning skader naturmangfoldigheden, hvorfor det ikke nødvendigvis er en god idé at plante skov, hvis man vil styrke biodiversiteten, og hvorfor man bør vælge landbrugsjord til byggerier. Og nej, vi kommer ikke til at sulte, hvis man tager landbrugsjord ud af drift.

Bogen omtaler også en række konkrete eksempler på biodiversitetsprojekter, som læseren kan hente viden og gode ideer fra. Der er derudover en oversigt over 50 hjemmehørende planter, der er specielt gode for sommerfugle, bier og andre truede dyrearter. De knap 300 farvefotos giver et indblik i danske naturperler og spændende arter.